Leif Ewalds hemsida

Södermannagatan 18 – numera nummer 24

Södermannagatan hette tidigare  Södermanlandsgatan. Gatunumren har ändrats 2 gånger första gången från 16b till nummer 18 runt sekelskiftet och i samband med det så blev 16 a ändrat till16. På 1920-talet ändras numreringen från 18 till nummer 24.  På Bondegatan har nummer 17 b ändrats till 19. Så enligt nuvarande numrering så ligger fastigheten i kvarteret Timmermannen i nedre  högra hörnet av  Södermannagatan 24 och Bondegatan 19.  Kartan är från sekelskiftet 1900.

Någon gång mellan 1885 och 1899 byggdes huset om och fick troligen sin nuvarande form. Märkligt nog finns en bild på detta från den tiden i Stadsmuseets arkiv. Bilden är tagen från Bondegatan. Se nedan. En gata som verkligen har haft konstig numrering är Åsögatan som också en gång i tiden hette Falkfångargatan.

Ett rum och kök kostar – år 1901 – 500 kr per år att hyra  

 

Lämna ett svar