Leif Ewalds hemsida

… Aron och Katarina i Södertälje

Den 13 januari 1998 då flyttar familjen till gård nummer 198 i Södertälje. Befolkningen i Södertälje uppgick till drygt 5500 personer. På den tiden så var gårdsnummer lika med fastighetsnummer och gård 198 låg på Grophusgatan 6 som låg parallellt med dagens infart i Södertälje. När man kommer från Stockholm och kör in via bron över Södertälje kanal så låg den till höger ca 100 meter. Det finns en stor parkeringsplats där idag. På Gropgatan låg flera bostadshus med lägenheter där de flesta hade yrket jernarbetare. Aron Fredrik var ju jernarbetare sedan tidigare och troligen var husen på Gropgatan arbetarbostäder åt Vabis. Sedermera ScaniaVabis. Vabis ägdes av Surahammarsbruk och hade i slutet av 1800-talet börjat göra bilar i ställer för järnvägsvagnar.

På Grophusgatan 6 bodde familjen fram till 1904-11-01 då dom flyttar till Skogsparken. Ett litet område där Astra Zenica ligger idag.

Hulda flyttar till Johannes församling i Stockholm 1905-09-25 för en månad senare bosätta sig på Döbelnsgatan i Stockholm.

Erik Gustav blir inskriven i Västerviks sjömanshus 1907-10-16 och sedemera i Tälje sjömanshus.

1913-10-01 flyttar familjen från Skogsparken  till?? och då är det Aron, Katarina, Erik och Hilma

1914-01-01 dör Aron 65 år gammal i lunginflammation och begravs 10 dagar senare. Grav nr B216.

1923 – 1929 bor Katarina på Solen 6

1923 bor Ossian med familj på Björkeberg

1930 flyttar Katarina till Lundstorp  för att

1931 flyttar Ossian till Fjäriln 11 C

1934 flyttar Ossian till Erikshov troligen Lillvägen 10

1939 flyttar Katarina till ålderdomshemmet Artursberg i närheten av Lillvägen

1942 så dör Katarina.

I början på 1900-talet hade bebyggelse etablerades i näromgivningarna bl.a. i den blivande stadsdelen och Grusåsen. Grusåsen ligger öster om kanalen norr om Stockholmsvägen. Området är kuperat och Stockholmsberget utgör högsta punkt. I övrigt består Grusåsen till stor del av en rullstensås vilken också är förklaringen till stadsdelens namn. I äldre tider låg Galgbacken strax ovanför kvarteret Lejonet. Under 1880-talet hade kommunen etablerat fattigvård i området vid gården Artursberg och där Katarina så småningom blev föreståndare. I närheten av detta så ligger Lillvägen 10 som byggdes av Aron Fredrik och familjen flyttade in i.

Katarina var rak i ”ryggen som en eldgaffel” och var kokerska. Enligt uppgift har hon lagat mat till kungen och fått beröm för den goda maten. Katarina gillade också att spexa och dansa. Hon blev föreståndare på ålderdomshemmet och sedan också patient på detta på ålderns höst. Gurli Andersson ett annat barnbarn var då anställt och skötte om bl.a. Katarina. Katarina blev på ålderns höst lite dement men var annars en glädjespridare på hemmet. Tydligen hade Fredrik tankar på att ta värvning i främlingslegionen.

Vad som sker i Södertälje är ännu oklart men jag jobbar på det. Samt även vad Aron gjorde innan han mötte Katarina.

Främlingslegionen

Lämna ett svar