Leif Ewalds hemsida

Övrigt

1981 Kort anställning på ADB Analys

ADB-analys 1981

Efter 3 månaders pappaledighet med Maria som inkluderade jul och nyår så började jag på ADB-analys (AA) 1:a februari. AA var i slutet på 1970-talet ett snabbväxande konsultföretag som tjänade mycket pengar på att sälja konsulter bl.a. inom LF-gruppen.

En viktig faktor var att ägaren – Roland – var gift med en dotter till en av LF-gruppens mest anlitade revisorer. Sanningen och säga var jag inte medveten om detta när jag började. Så här efteråt förstår man att det fanns visst mått av mygel när det gällde att anlita konsultföretag. I vissa fall förekom nog också mutor.

Det som hade hänt i slutet på 1970-talet efter den stora dataexpansionen var att man började gruffa ute bland de lokala länsbolagen. LFAB var ju till för att serva med specialister av olika slag bland andra dataspecialister. Avsikten var ju också att när verksamheten växte på LFAB så skulle den successivt flyttas ut på länsbolagen. Det fanns ju redan några länsbolag som hade en egen anläggning och 3 st länsbolag beslöt redan 1978 att försöka satsa på lokal drift och ta fram egna system. Dessa 3 länsbolag som kom att samarbeta fanns i Vänersborg, Falun och Östersund. Man skulle satsa på minidatorteknik och egen utveckling. Av en händelse så hade dom samma revisor vars dotter var gift med ägaren till AA.

Dom 3 länsbolagen hade också börjat rekrytera datapersonal från LFAB och lokalt.

AA var också ett företag som satsat tidigt på minidatorer och hade hög kompetens inom teknik, system och programutveckling för en minidator från Burroghs. Företag som tillverkade minidatorer dök upp som svampar ur jorden och det fanns en uppsjö av märken som hade kort livslängd. I alla fall så hade AA expanderat rejält med kontor i Stockholm – Tegnergatan, Jönköping och Malmö och något ställe till. I Jönköping hade man börjat tillverka standardpaket för ekonomi, redovisning, löner, lagersystem m fl.

Det var ett djärvt steg som så småningom kom att sänka hela företaget. Vad som hände var att man aldrig blev klar med standardpaketen utan man hittade ständigt på nya funktioner som skulle stoppas in. Kostnaderna skenade och när det blev en svacka i konsultbeläggningen som bar upp hela företaget så blev det konkurs ganska snabbt. 5 månader efter jag lämnat min trygga anställning på LFAB stod jag utan jobb och med 3 månaders lönegaranti.

Något djupare avtryck i konsultbranschen gjorde jag nog inte utan fick göra diverse inhopp för att rädda enstaka konsultprojekt som gått snett.

Alltnog så ringde jag dåvarande administrativa chefen på LFAB och vi tog ett möte. Han hade sitt finger med i spelet när det gällde det projekt som bedrevs på de tre länsbolagen, något han fick sota för senare. Dock ledde detta till att projektet snabbt flyttades från AA till ett nystartat företag som hette Samkonsult och som fanns i Stockholm och Sundsvall. Det blev Samkonsult i Sundsvall som fick huvudansvaret och på så sätt kom Gunnar Svedbergh in som projektledare.

Jag fick 13 veckors betald semester under sommaren och tillbringade hela sommaren med familjen på Renfjällsgården och i Kittelfjäll.

I slutet på augusti började jag på Statskonsult bl.a. efter rekommendationer från ADB-chefen på LFAB.

Så här efteråt kan man säga att hade man vetat vilken brokig karriär detta skulle leda till hade man kanske funderat en eller 2 gånger.